Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A MARINA BIRA ARTIST SRL PRIVIND SITE-UL WWW.MARINABIRA.RO

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Marina Bira Artist SRL și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

MARINA BIRA ARTIST SRL prelucreaza datele personale furnizate de dvs. in calitate de utilizator* site-ul www.marinabira.ro, in conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor”).

*Prin termenul “utilizator” al site-ului se înţelege orice vizitator care se înregistrează prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, care îi va folosi la realizarea comenzilor de servicii de pe site. 

Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestarii serviciilor.  

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Site-ul www.marinabira.ro este detinut si administrat de Marina Bira Artist S.R.L. cu sediul în Focșani, str. Bîrsei, nr. 2, et. 3, ap. 30, cod fiscal 35841146, ce poate fi contactată la adresa de e-mail: contact@marinabira.ro si este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

In conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor, MARINA BIRA ARTIST SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Ce date cu caracter personal sunt colectate?

MARINA BIRA ARTIST SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal solicita si stocheaza datele necesare pentru înregistrare pe site a utilizatorilor şi facturare (nume, prenume, telefon, adresă de domiciliu, adresa de email), date de trafic, cookie-uri (stocate automat) necesare pentru colectarea adresei IP a computerului, a tipului de browser folosit şi paginile vizualizate, a referinţelor şi apoi pentru procesarea informaţiilor în formă agregată, precum şi pentru autentificare şi reţinerea coşului de cumpărături. Utilizatorii au dreptul de a refuza sau şterge cookie-urile, însă acest fapt va afecta uşurinţa navigării pe site şi reţinerea produselor adăugate în coşul de cumpărături.

De asemenea,  daca la inceperea cursurilor utilizatorul isi va manifesta in mod expres si in scris consimtamantul, operatorul de date cu caracter personal va prelucra si imaginea/vocea cursantului prin mijloace video si audio, in scop de marketing, pentru a promova cursurile de pictura/desen.

 Care este scopul colectarii datelor?

Atunci cand ne furnizati datele cu caracter personal, MARINA BIRA ARTIST SRL le poate utiliza in urmatoarele scopuri :

 • validarea comenzii;
 • facturarea serviciilor comandate de catre dumneavoastra;
 • livrarea acestora;
 • transmiterea de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
 • informatii despre promotii prin posta, e-mail sau SMS.

De asemenea,  prelucrarea datelor cu caracter personal (imagine/voce) prin mijloace video si audio va fi efectuată de operatorul de date cu caracter personal in scop de marketing, pentru a promova cursurile de pictura/desen si numai in conditiile in care, la inceperea cursurilor, utilizatorul isi va manifesta in mod expres si in scris consimtamantul.

Care este temeiul juridic al prelucrarii datelor?

Temeiul juridic al prelucrării datelor personale îl constituie: (i) interesul legitim urmarit de operator, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR; (ii) executarea contractului de prestari servicii, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, precum și (iii) art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR in cazul prelucrarii imaginii si vocii. 

 

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe găzduirea web. Datele personale colectate de operatorul MARINA BIRA ARTIST SRL sunt stocate pe servere amplasate în încăperi protejate şi cu acces fizic limitat.

Accesul utilizatorilor la secţiunea restricţionată a Site-ului, inclusiv parcurgerea procedurilor de înregistrare şi oriunde este necesară autentificarea utilizatorului, se face prin utilizarea unei sesiuni de acces criptate prin protocolul standard de criptare SSL.

Operatorul MARINA BIRA ARTIST SRL procedează în mod regulat la audituri şi teste de securitate a propriei infrastructuri informatice pentru a avea convingerea siguranţei şi securităţii acesteia.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră?


Datele personale de identificare colectate de operatorul MARINA BIRA ARTIST SRL nu sunt difuzate către terţe părţi cu excepţia furnizorului platformei e-commerce şi hosting, Simplenet.ro, care, prin contract, nu are niciun drept de utilizare a acestor date. 

Datele non-personale de identificare (adresele IP, datele de trafic şi cookie-urile) sunt date cu caracter anonim, stocate pe site şi în serviciul de monitorizare a traficului Google Analytics, de asemenea nu sunt partajate decât cu furnizorul platformei e-commerce şi sunt folosite doar pentru analize asupra performanţei site-ului şi a comportamentului utilizatorilor. 

Daca la inceperea cursurilor utilizatorul isi va manifesta in mod expres si in scris consimtamantul, operatorul de date cu caracter personal va prelucra si imaginea/vocea cursantului prin mijloace video si audio, in scop de marketing, pentru a promova cursurile de pictura/desen in mediul online si pe platformele de socializare.

 

Conform legislaţiei în vigoare, datele cu caracter personal obţinute pot să fie dezvăluite fără consimţământul utilizatorului spre instituţiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate operatorului de către acestea.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

 • drept de acces asupra conținutului datelor cu caracter personal. Puteti obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele. 


 • dreptul de a rectifica datele cu caracter personal; Puteţi cere operatorului în mod gratuit, în orice moment, printr-o cerere semnată şi datată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


 • dreptul de a șterge datele cu caracter personal; Puteţi cere operatorului în mod gratuit, în orice moment, stergerea datelor cu caracter personal.  • dreptul de a limita procesarea cu caracter personal; Puteti cere operatorului restricționarea prelucrării în cazul în următoarele cazuri:

(a)

contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

 

(b)

prelucrarea este ilegală si va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 

(c)

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau


 • dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la procesarea datelor. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în MARINA BIRA ARTIST SRL. MARINA BIRA ARTIST SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare. • dreptul de a transfera datele; Ori de câte ori MARINA BIRA ARTIST SRL vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis. • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dacă acesta constituie temeiul prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta procesarea datelor ce a avut loc anterior retragerii.  • De asemenea, aveti dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având adresa în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; (https://www.dataprotection.ro/), atunci când considerati că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

Cu toate acestea, pentru a va putea răspunde întrebărilor şi a stabili de comun acord soluţii la problemele intâmpinate. puteti trimite intâi orice sesizare şi orice întrebări cu privire la drepturile și la prelucrarea datelor personale, catre operatorul MARINA BIRA ARTIST SRL, cu datele de contact mentionate mai jos. 

 

In cerere, puteti arăta dacă doriti ca informaţiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure ca predarea se va face numai personal.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal


Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail contact@marinabira.ro, sau adresa fizică a MARINA BIRA ARTIST SRL, din “FOCSANI str. BIRSEI nr. 2 bl. A2 sc. 2et. 3 ap. 30 jud. VRANCEA”.